Uniek branchebreed portaal ondersteunt uitvoering PKB

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de grootste werkgeversorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistieke dienstverleners in Nederland. TLN onderhandelt met de vakbonden over de cao en ondersteunt bij de uitvoering. Dankzij de invoering van een uniek portaal, maakt TLN de uitvoering van het Persoonlijke Keuzebudget (PKB) heel eenvoudig voor haar leden. En verlichten zij de administratieve lasten.

Samen met Iselect, expert op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardencommunicatie, ontwikkelde Indicia een innovatieve en branchebrede oplossing voor TLN: het PKB Portaal. Hiermee kan de organisatie eenvoudig voldoen aan de nieuwe regels voor de branche, vastgelegd in het meest recente cao-akkoord. In dat akkoord is onder andere vastgelegd dat alle medewerkers een Persoonlijk Keuzebudget (PKB) krijgen. Dat budget kunnen zij inzetten voor bijvoorbeeld geld, extra vrije tijd of scholing. Die nieuwe cao en de afspraken rondom het PKB zorgen voor een hoop extra administratie. Dankzij het portaal van Indicia en Iselect hebben de bij TLN aangesloten bedrijven daar geen last van.

Flinke administratieve verlichting voor TLN-leden

Als eerste ging in oktober 2017 het communicatieportaal live. In dat portaal stond alle informatie over de nieuwe PKB-regeling. De koppeling met de PKB-applicatie in januari 2018 maakte het portaal compleet. Na het eerste jaar verlicht TLN de administratieve lasten al voor circa 70 bedrijven met in totaal zo’n 7.500 medewerkers door de PKB-uitvoering vanuit het centrale portaal.

Via dat portaal maken individuele medewerkers keuzes met hun PKB. Het portaal verwerkt niet alleen de transacties, maar biedt ook toegevoegde waarde. Dankzij de HR-expertise van Iselect worden medewerkers via het portaal aangemoedigd om de juiste keuzes te maken. En de aangesloten bedrijven profiteren van flink lagere kosten omdat zij samen investeren in één centrale tool, in plaats van de PKB-uitvoering ieder voor zich te regelen.

Tweerichtingsverkeer in datastromen

Via het portaal krijgen de vervoersbedrijven inzicht in de door hun medewerkers gemaakte keuzes. De gegevens worden automatisch uitgewisseld met het salarissysteem, dus ze kloppen altijd. En andersom krijgt TLN meer inzicht in de branche door de gegevens van alle aangesloten partijen geanonimiseerd te combineren. Een win-winsituatie dus!

Website van Tln
Website van Tln
Laptop met website van TLN
Laptop met website van TLN
Website van Tln
Website van Tln

De cijfers

1
PKB Portaal
70
Aangesloten bedrijven
7.500
Medewerkers
Een snelweg brug over water van bovenaf

Integratie zorgt voor juiste informatie

Bij Indicia namen we de technische component van het portaal voor onze rekening. We hebben veel ervaring op het gebied van portalen en connectivity-oplossingen. Daardoor kunnen we met de oplossing eenvoudig complete informatiepakketten bieden aan verschillende organisaties. In het eerste jaar hebben we de tool bij verschillende bedrijven uitgerold. Ook ontwikkelden we een integratieplatform met standaardkoppelingen voor alle mogelijke salarissystemen die je kunt bedenken. Zo kunnen we eenvoudig nieuwe bedrijven toevoegen aan het portaal. Of juist nieuwe portalen opzetten voor andere branches. En doordat de data-uitwisselingen tussen alle systemen goed geregeld is, zijn de gegevens in de (salaris)administratie altijd correct.

Highlights

  • Één centraal PKB-portaal voor gehele transport- en logistiekbranche
  • 70 aangesloten bedrijven, met circa 7.500 medewerkers in het eerste jaar
  • Aanzienlijke administratieve verlichting
  • Kostenbesparing voor de branche, geen kosten voor de deelnemende bedrijven
  • Betere kennispositie TLN binnen branche

Vind je deze case interessant? Vraag een vrijblijvende sessie aan om te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen!

Relevante cases

Wij houden van geautomatiseerde bedrijfsprocessen. Want zo werk je veel efficiënter en met minder fouten. Wil je meer lezen over de mogelijkheden van slim datamanagement? Bekijk dan deze cases eens.