Zorgregio’s tevreden over maatwerk zorgportaal

In 2015 vernieuwde de Nederlandse overheid de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. Door de aanpassing zijn gemeenten verplicht om hun inwoners te informeren over de gecontracteerde zorgaanbieders in de regio. Verantwoordelijke ambtenaren (toegangsprofessionals) adviseren cliënten over geschikte zorg. Maar vaak hebben ambtenaren onvoldoende overzicht, vooral wanneer sprake is van een complexe, meervoudige hulpvraag. Daardoor is nauwkeurig doorverwijzen lastig. Verschillende zorgregio’s kampen met dit probleem. Indicia kwam met de oplossing: het digitale zorgportaal de Wegwijzer. Inmiddels gebruiken Zorgregio Hart van Brabant, Zorgregio West-Brabant West en de Zorgregio Den Bosch dit zorgportaal om de beste zorg te vinden.

Van Excel naar digitaal zorgportaal

Veel zorgregio’s werken met losse bestanden, zoals Excel-lijsten met zorgaanbieders en de gecontracteerde zorg. Helaas zijn Excel-bestanden moeilijk actueel te houden en te delen. Daardoor is informatie snel verouderd, onvolledig en moeilijk toegankelijk. Specifieke zorg op maat voor een cliënt vinden binnen een Excel-bestand, is dan ook een flinke uitdaging. Indicia bedacht een oplossing die alle gecontracteerde zorg overzichtelijk toont: de Wegwijzer. Kern van dit zorgportaal is een efficiënte beslisboom die een ambtenaar samen met de cliënt doorloopt. Dankzij het responsive design van de Wegwijzer kan dat overal en op alle devices. Daarnaast was DigiToegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van het zorgportaal. Dit heeft ervoor gezorgd dat de leesbaarheid, en look en feel aansluiten bij de diversiteit van de WMO- en Jeugdzorgwet doelgroep.

Wegwijzer Jeugd en WMO

Het zorgportaal de Wegwijzer bevat alle benodigde informatie over aanbieders van jeugdhulp, en begeleiding en dagbesteding voor volwassenen in de regio. Via een handig dashboard vullen gemeenten zelf het portaal en geven daarbij aan welke diensten een zorgaanbieder mag leveren.

Inzicht, keuzevrijheid en maatwerkmogelijkheden

Een belangrijk onderdeel van de Wegwijzer is het stappenplan. In deze uitgebreide beslisboom doorloopt de ambtenaar – samen met de cliënt of verzorger – een aantal stappen om een geschikte zorgaanbieder te kiezen. In het stappenplan selecteren zij eerst het probleemgebied van de cliënt. Bijvoorbeeld ‘het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders’. Daarna geven ze de intensiteit van het probleem aan, van licht tot chronisch. Tot slot geven ze kenmerken mee, zoals het expertisegebied ‘ADHD’, de locatie ‘bij cliënt thuis’ of ‘Tilburg Centrum’, en de leeftijd van de cliënt.

“Zorgregio Hart van Brabant wil in de toekomst nog meer reviews opnemen en het portaal uitbreiden met wachttijden van de zorgaanbieders.”
Kim Coenraad, gemeente Tilburg

Inzicht, keuzevrijheid en maatwerkmogelijkheden

Op dit moment tonen maar liefst 250 zorgaanbieders informatie over hun dienstverlening via de Wegwijzer. Dit heeft een aantal voordelen voor gemeenteambtenaren en cliënten. Ze hebben een beter overzicht van het aanbod van gecontracteerde zorg. Het aanbod is actueler en beter toegankelijk. En in het portaal delen ambtenaren hun kennis en ervaringen met collega’s door scores en opmerkingen te koppelen aan zorgaanbieders. “Als zorgregio Hart van Brabant willen we dat in de toekomst verder ontwikkelen. Zo willen we reviews uitbreiden en wellicht wachttijden van zorgaanbieders gaan opnemen in de Wegwijzer van onze regio”, licht Kim Coenraad toe.

Website van Wegwijzer
Website van Wegwijzer
Laptop met de website van Wegwijzer
Laptop met de website van Wegwijzer
Website van wegwijzer
Website van wegwijzer

Met oog op de toekomst

Daarnaast is de Wegwijzer modulair. Elke zorgregio kan het portaal in de toekomst dus van maatwerk voorzien, uitbreiden en aanpassen aan veranderende wensen of ontwikkelingen. En inzetten voor deeldomeinen of combinaties van domeinen, zoals Jeugd, WMO, Werk en Inkomen. Bovendien voldoet het portaal aan verschillende toegankelijkheidseisen van de overheid. “Die toegankelijkheid van de Wegwijzer is heel belangrijk voor ons als zorgregio”, vertelt Kim Coenraad. “We willen samen met Indicia de informatieverstrekking via de Wegwijzer optimaliseren.”. “Die toegankelijkheid van de Wegwijzer is heel belangrijk voor ons als zorgregio”, vertelt Kim Coenraad. “Zowel voor de zorgaanbieders als voor cliënten willen we samen met Indicia de informatieverstrekking via de Wegwijzer optimaliseren.”

Ervaring met zorgportalen

Ook de verantwoordelijke ambtenaren van andere zorgregio’s zijn tevreden over het nieuwe zorgportaal. Jos van den Heuvel, accountmanager sociaal domein bij de gemeente Den Bosch: “Cliënten hebben hiermee een snel en accuraat middel om inzicht te krijgen wat wij als regio aan zorg en ondersteuning bieden.” Ook Ilona Hagens van het Zorg, Informatie & Inkoopteam bij Jeugdhulp Regio West-Brabant West is tevreden met de Wegwijzer: “Jeugdigen en ouders gaan via het stappenplan – samen met de jeugdprofessional – op zoek naar een geschikte zorgaanbieder. Dit zorgt voor keuzevrijheid. Daarnaast vinden zorgaanbieders en andere doelgroepen veel informatie terug over ons zorgstelsel aan de hand van visualisaties en documentatie.”

“Toegangsprofessionals hebben nu een duidelijk overzicht van gecontracteerde WMO- en jeugdhulpaanbieders en kunnen zelf op verschillende manieren zoeken naar geschikte aanbieders”
Kim Coenraad, mediaregisseur gemeente Tilburg

Highlights

 • Inzicht in actueel aanbod van gecontracteerde zorg
 • Toegangsprofessionals en ambtenaren hebben duidelijk overzicht van gecontracteerde WMO- en jeugdhulpaanbieders
 • Betere match tussen cliëntvraag en zorgaanbod door slimme zoekfunctie. Zoek via productcode, naam van de aanbieder of een type arrangement. En maak gebruik van het stappenplan en verschillende filters
 • Aanbieders beheren hun eigen profiel in een beschermde omgeving
 • Beheerder van de gemeente kan (bijna) alle content zelf beheren:
  – Zelf het productenboek uploaden
  – Content van aanbieders aanpassen en goedkeuren
  – Instructieteksten aanpassen
  – Aanbieders toevoegen/aanpassen
 • Voldoet aan richtlijnen DigiToegankelijk
 • Uitbreidbaar en aanpasbaar dankzij modulaire opzet
 • Responsive design: bereikbaar voor iedereen, via alle devices en browsers

Vind je deze case interessant? Vraag een vrijblijvende sessie aan om te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen!