“Het Gezond Ondernemen Platform dat we samen met Indicia ontwikkelden, helpt onze ambities te realiseren: Gezondheid en duurzame inzetbaarheid voor werkend Nederland”, vertelt Roel van der Heijden (Senior Manager Merk & Marketing Zilveren Kruis). Via het platform kunnen we klanten inspireren, motiveren en een persoonlijk aanbod doen van passende gezondheids- en vitaliteitsdiensten.”

“Het platform biedt meer dan 70 werkgevers en hun medewerkers toegang tot circa 400 gezondheid- en vitaliteitsdiensten. Het is future proof, anticipeert op de vele facetten van gezondheid en zorgt ervoor dat wij onze (corporate) klanten optimaal ondersteunen bij duurzaam inzetbaarheidsbeleid.”

Expertise in hr en datamanagement resulteren in praktisch platform

Met het Gezond Ondernemen Platform ondersteunt Zilveren Kruis klanten om op een gebruiksvriendelijke manier invulling te geven aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Met eigen regie van medewerkers als één van de uitgangspunten. De combinatie van Indicia’s expertise van  datamanagement, connectiviteit en systeemkoppelingen enerzijds en Iselect’s kennis van duurzame inzetbaarheid en arbeidsvoorwaarden(-communicatie) anderzijds maakte het mogelijk het platform snel te ontwikkelen en in te richten.

Kiezen en kopen heel eenvoudig

Voor zowel hr als medewerkers en leidinggevenden is het samenstellen van een maatwerkpakket gezondheids- en vitaliteitsdiensten ontzettend eenvoudig op het Gezond Ondernemen Platform. Door de mobile first opzet is het platform overal makkelijk te gebruiken. En via profielen, filters en vragenlijsten zie je direct relevant dienstaanbod. Ook verschijnen er relevante suggesties voor het verbeteren van je gezondheid in de breedste zin van het woord; het ondersteunen van lichaam, geest, relaties en omgeving.

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid makkelijk uitvoerbaar

“Met het Gezond Ondernemen Platform bepaalt een werkgever zelf het aanbod gezondheidsdiensten voor medewerkers”, licht Sanne Miset (Senior Business Consultant) van Iselect toe. Neemt hr of een leidinggevende gezondheidsdiensten af? Dan genereert het platform automatisch toestemmingsverklaringen. Er is ook een ingang voor medewerkers, waar zij bijvoorbeeld op basis van een vitaliteitsbudget zelfstandig diensten op het gebied van duurzame inzetbaarheid kunnen afnemen. Dat impliceert nog meer eigen regie voor medewerkers.

Uiteraard is er bij de ontwikkeling en het beheer van het platform constant aandacht voor de strenge AVG en ISO 27001-richtlijnen. “Wij geloven dat het platform ons helpt samen met werkgevers de gezondheid van medewerkers te faciliteren. De komende jaren gaan we het platform verder uitbouwen en geven we verdere invulling aan onze rol als motivator van gezondheid” (Roel van der Heijden).

Website zilveren kruis
Website zilveren kruis
Gezond Ondernemen portaal
Gezond Ondernemen portaal
Website zilveren kruis
Website zilveren kruis
“Langer doorwerken, werk-privé balans onder druk én krapte op de arbeidsmarkt. De gezondheid van je medewerkers is steeds belangrijker. ”
Daan Hermes, Directeur Iselect

Highlights

  • Werkgevers en medewerkers zien snel welke gezondheid- en vitaliteitsdiensten passend zijn;

  • Maatwerk dienstaanbod voor elke werkgever én werknemer;

  • Dankzij slimme zoekfunctie ontdek je eenvoudig  relevante diensten.

 

Meer lezen over flexibele arbeidsvoorwaarden? | Informeer jezelf via de site van Iselect

Snelle en nauwkeurige informatie-uitwisseling

Tussen afdelingen, leveranciers en partners. Indicia verbindt jouw ambities met de technologische mogelijkheden van datamanagement.
  • “Het Gezond Ondernemen Platform dat we samen met Indicia ontwikkelden, helpt onze ambities te realiseren: Gezondheid en duurzame inzetbaarheid voor werkend Nederland”
    Roel van der Heijden, Zilveren Kruis
  • “Langer doorwerken, werk-privé balans onder druk én krapte op de arbeidsmarkt. De gezondheid van je medewerkers is steeds belangrijker. ”
    Roel van der Heijden, Zilveren Kruis