Big data analyse: succesvoller door slim gebruik van big data

Digitalisering neemt wereldwijd steeds meer de overhand. Dit brengt enorme hoeveelheden elektronische gegevens met zich mee, wat Big Data wordt genoemd. Elke organisatie heeft ermee te maken en men kan succesvoller concurreren door slim gebruik te maken van de toegenomen beschikbaarheid van digitale gegevens.

Wat is Big Data?

Big Data is een veelomvattende term waar diverse definities aan gekoppeld kunnen worden. Binnen de dienstverlening van Indicia wordt Big Data omschreven als de grote hoeveelheid informatie uit verschillende databases die zowel interne bedrijfsinformatie als externe open data bevatten. Deze data kan door middel van Big Data toepassingen worden gekoppeld en geanalyseerd, waar vervolgens nieuwe inzichten uit voortvloeien die bijdragen aan de economische en sociale waarden van organisaties.

Voordelen van Big Data analyse voor uw business

We weten wat Big Data inhoudt, maar wat betekent het voor uw organisatie? En hoe kunnen gegevens en analyses gebruikt worden om de belofte van Big Data ook voor uw organisatie waar te maken? Het vereist vakmanschap en de juiste technieken om relevante informatie te herleiden uit grote hoeveelheden data, en toch is het de moeite meer dan waard. Zo worden productiviteit, winstgevendheid en marktwaarde verhoogd dankzij effectief gebruik van data. Daarnaast openbaren nieuwe kansen zich naar aanleiding van de data-analyses, zoals betere targetting van de doelgroep.

Indicia: uw partner in Big Data oplossingen

Indicia beschikt over expertise en toepassingen om grote hoeveelheden data te ontsluiten, op te slaan en te analyseren. Samen met u gaan we na welke data getransformeerd kunnen worden naar relevante informatie, om zodoende uw concurrentiepositie, winstgevendheid en productiviteit te optimaliseren. Onze ervaren consultants en specialisten zullen door middel van het stellen van de juiste vragen de benodigde informatie ontsluiten en betekenisvolle analyses maken die u in staat stellen om beter te sturen en toegevoegde waarde te creëren. Vanzelfsprekend kunt u rekenen op onze expertise om dit proces met de meest efficiënte Big Data-technologie te ondersteunen.

De voordelen op een rijtje

  • Productiviteit
  • Winstgevendheid
  • Marktwaarde
  • Nieuwe kansen
  • Betere targetting