Beste match tussen cliëntvraag en zorgaanbod

In 2015 vernieuwde de Nederlandse overheid de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. Door de aanpassing zijn gemeenten verplicht om hun inwoners te informeren over de gecontracteerde zorgaanbieders in de regio. Verantwoordelijke ambtenaren (toegangsprofessionals) adviseren cliënten over geschikte zorg.