• “Een gezamenlijk proces dat tot veel inzichten heeft geleid.”
    Harold Meima, Gemeente Eindhoven
Resultaat
Optimaliseren is onze kracht
200

+

Webformulieren
75

%

Content reductie
500

+

Gebruikers testen het prototype
220

K

+

Inwoners van de gemeente
Sfeerimpressie Eindhoven

Eindhoven.nl is klaar voor Hannibal, Face, Murdock en B.A.

De gemeente Eindhoven wilde het makkelijker maken om informatie te vinden op de gemeentelijke website. Dat vroeg om een grondig herontwerp van de website. Om het nieuwe ontwerp voor uiteenlopende doelgroepen te optimaliseren, gebruikte Indicia de efficiënte 5D-aanpak. De vier leden van The A-Team werden vertegenwoordigers van de meest voorkomende gebruikerstypen.

Bij het ontwerpen van een nieuwe website, wordt de gebruiker soms vergeten. De opdrachtgever en de vormgever maken een site die ze mooi vinden en waarvan ze aannemen dat hij goed werkt. Maar kloppen die aannames? Door de bril van verschillende soorten gebruikers kijken is cruciaal voor de ontwikkeling van een effectieve site. Elke gebruiker navigeert en zoekt namelijk op zijn eigen manier. Door je bewust te verplaatsen in totaal verschillende persoonlijkheden, ga je keuzes maken waar je in eerste instantie niet aan gedacht hebt. En zorg je ervoor dat de site relevant is voor elk type bezoeker.

Bij Indicia vinden we dat je de gebruiker bij het ontwerpen van een website centraal moet stellen. Daarom pasten we voor het herontwerp van de Eindhovense gemeentewebsite onze 5D-aanpak toe. Deze aanpak bestaat uit de vijf stappen Discover, Design, Define, Develop en Deliver. Tijdens deze stappen vormen vier karakteristieke persoonlijkheden (competitief, humanistisch, methodisch en spontaan) en hun voorkeuren het uitgangspunt voor alles wat we bedenken.

Indicia doorliep samen met de gemeente Eindhoven elke stap van het proces. Het eindresultaat? Een optimaal presterende website die elke gebruiker razendsnel naar de juiste informatie begeleidt.

Ook een herontwerp voor jouw website?
Onze aanpak

Klantreizen centraal

Met wireframes, waarbij de focus ligt op navigatie en indeling maar niet op grafisch ontwerp, lieten we vervolgens zien hoe elke pagina is ingericht zodat hij voor alle leden van The A-Team passend is. Op basis van deze wireframes ontwikkelden we het prototype van de website. Dit prototype is uitgebreid digitaal getest en door burgers uitgeprobeerd. Terwijl proefgebruikers door de site navigeerden, legden we hun surfgedrag vast. Alle beslissingen die bezoekers namen, werden nauwgezet geanalyseerd en op basis van die analyses hebben we het ontwerp verder verbeterd.

Door naar de website te kijken door de ogen van uiteenlopende karakters, ontstonden er vier verschillende klantreizen. Deze customer journeys hielpen de ontwerpers én de opdrachtgever bij het nadenken over de manieren waarop content aangeboden moet worden om ieder type bezoeker optimaal te bedienen.

Sfeerimpressie

Betrokken ambassadeurs door gezamenlijke aanpak

Indicia’s 5D-aanpak is om meerdere reden succesvol. Onze benadering zorgt er allereerst voor dat het ontwerp van de site en de informatie die erop te vinden is aansluit bij de behoeften van verschillende gebruikers. De vier onderscheiden persona’s vloeien voort uit het MBTI-model dat ten doel heeft verschillende typen persoonlijkheden te typeren. Door via een serie workshops in de schoenen van verschillende gebruikers te gaan staan, wordt het eindresultaat daarnaast ook breed gedragen in de organisatie. Dat heeft alles te maken met het energieke traject waarbij veel mensen betrokken zijn. Iedereen heeft bij kunnen dragen aan de nieuwe site. Daardoor is er ook intern veel steun voor en nauwelijks discussie achteraf. Meima: “In de eerste weken van de livegang hebben we veel complimenten ontvangen. In reactie daarop heb ik een dubbele knoop in mijn veters moeten leggen. Zo ging ik niet naast mijn schoenen lopen.”

Wij staan voor
  • Indicia’s 5D-aanpak zorgt ervoor dat het ontwerp van de site en de informatie aansluit bij de behoeften van verschillende gebruikers. Indicia’s 5D-aanpak zorgt ervoor dat het ontwerp van de site en de informatie aansluit bij de behoeften van verschillende gebruikers.
  • Indicia’s 5D-aanpak zorgt ervoor dat het ontwerp van de site en de informatie aansluit bij de behoeften van verschillende gebruikers. Indicia’s 5D-aanpak zorgt ervoor dat het ontwerp van de site en de informatie aansluit bij de behoeften van verschillende gebruikers.

Workshop: “Wat zou Hannibal in dit geval doen?”

In verschillende workshops met medewerkers van de gemeente maakten we de vier karakteristieke persoonlijkheden heel concreet door ze te vertalen naar de leden van The A-Team. De link met de hoofdrolspelers uit deze populaire TV-serie uit de jaren tachtig is snel gelegd. Hannibal is de man met het plan, Face is de nette, gladde jongen, Murdock kent geen grenzen en B.A. houdt van snelle oplossingen. Tijdens de workshops stelden de deelnemers zichzelf steeds de vraag hoe de leden van The A-Team op zoek zouden gaan naar bepaalde informatie en hoe Eindhoven.nl daar het beste op kon inspelen.

Start zelf een project!