Indicia creëert alleen waarde als we inspelen op de behoeften van mens en planeet.

Daarom hebben we de experts van The Wearth Company en Smarttrackers benaderd om te bekijken hoe Indicia haar footprint kan verlagen en de CO2-uitstoot vermindert. Dit heeft geresulteerd in het volgende doel:

Indicia heeft in 2030 haar CO2-uitstoot met 49% gereduceerd van 62 ton in 2020 naar 31 ton in 2030.

Hoe? Dit zijn onze maatregelen.

  • We nemen sinds juni 2020 CO2 gecompenseerd gas af.
  • We nemen sinds juni 2020 Nederlandse Wind en Zonne-energie af.
  • Indicia’s lease-auto’s zijn vanaf 2022 allemaal elektrisch;
  • Collega’s van privé-auto’s stimuleren we om over te stappen naar een elektrische wagen;
  • We huren parkeerplekken in een parkeergarage met laadpalen.
  • We verwarmen ons pand niet hoger dan 20 graden.

CO2 ladder 2023

Indicia groeit: efficiënter in het Spoorlaanpand

Er werken steeds meer collega’s op de Spoorlaan en de kantoorruimtes van overgenomen bedrijven zijn meteen vervallen. Daardoor maken we met zijn allen steeds efficiënter gebruik van verwarming en elektra op de Spoorlaan 348. Dat zie je terug in de daling in onze CO2-uitstoot per FTE. Indicia stootte per FTE in 2020 zo’n 1,19 ton per FTE uit. Dit daalde in 2021 naar 1,18 ton per FTW en in 2022 naar 1,01 ton per FTW. Ook daalde onze CO2 aan omzet gerelateerde uitstoot van 12,98 in 2020 naar 9,58 in 2021 en naar 6,08 in 2022.

In absolute getallen is Indicia ook minder CO2 gaan uitstoten ten opzichte van het referentiejaar 2020; we daalden van 77 ton in 2020 naar 66 ton in 2022. Het einde van de Covid-pandemie houdt ons scherp: er is meer woon-werkverkeer en we bezoeken graag onze klanten. We zien dat we met een scherper mobiliteitsbeleid onze CO2-uitstoot nog beter onder controle kunnen houden. In 2022 elektrificeerden we al onze leasewagens. In 2023 blijven we ons mobiliteitsbeleid verbeteren: Meer gebruik van de elektrische wagens, meer carpoolen en de juiste bandenspanning.

Blijvende aandacht voor minder verspilling

Indicia is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder en dus is helder waar we voor gaan: Vermindering van de CO2-uitstoot met 49% in 2030. Dat vraagt onze continue aandacht. Binnen de muren van Indicia. Maar ook met onze partners en leveranciers. Daarom is Indicia sinds september 2021 lid van de Club van 49.

De Club van 49 houdt bedrijven scherp. Ze vraagt van de aangesloten bedrijven een pro-actieve houding om verspilling tegen te gaan. Om met leveranciers en klanten in gesprek te gaan over CO2-reductie. En om als deelnemers van de Club van 49 ervaringen uit te wisselen tijdens online bijeenkomsten.

Deelnemer van de Club van 49

Bescherm de jungle

Meehelpen woud te behouden

Naast onze eigen CO2-uitstoot verminderen, willen we de impact van Stichting Oasebos vergroten. Een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behoud van regenwoud door het opkopen van jungle in Costa Rica. Wist je dat ontbossing door het verbranden van tropisch regenwoud niet alleen heel slecht is voor de biodiversiteit? Maar ook zorgt voor 20% van de totale uitstoot van broeikasgassen?

Om de impact van deze stichting te vergroten, animeerden de collega’s Indicia Story Tellers een prachtige animatie. En gaat Indicia Stichting Oasebos met digitale expertise ondersteunen. Bekijk hier hoe jij de impact van Oasebos kunt vergroten.

Sinds 2021 gecertificeerd! Onze voortgang zie je hier.

2021
Rapport 1
2021
Energie beoordeling '21
2022
Rapport 2
2022
Energie beoordeling '22
2022
CO2 Certificaat '22
2023
Rapport 3

Meer weten over werken bij Indicia?