Zorgprofessionals leren door zelf te beleven in Virtual Reality

Avoord Zorg en Wonen zoekt voortdurend naar nieuwe manieren om de levenskwaliteit van mensen met dementie te verbeteren. Dat start met onderzoek naar dementie. En wordt geëffectueerd door zorgprofessionals continue van deze nieuwste inzichten gebruik te laten maken. Samen met Avoord ontwikkelde Indicia drie interactieve films die zorgverleners inzicht geven in de belevingswereld van patiënten. Een levensechte manier van leren, met een totaal andere impact dan theorie uit een boek.

Een belangrijke ontdekking uit recent onderzoek van Avoord is dat mensen met dementie – anders dan lang werd gedacht – in staat zijn om bepaalde vaardigheden opnieuw aan te leren. Spiegelneuronen spelen daarin een belangrijke rol. Door fysieke handelingen na te doen, te spiegelen, worden deze neuronen actief. Als een zorgverlener bijvoorbeeld een drinkbeweging maakt, kan dat bij de cliënt een impuls geven om te gaan drinken. Het blijkt dat mensen daarna vaak ook zelfstandig deze handelingen weer uitvoeren. Een mooi aanknopingspunt om het proces van dementie te vertragen.

VR-films maken ‘belevingsleren’ mogelijk

Samen met Indicia ontwikkelde Avoord drie VR-films die inzicht geven in het gedrag van mensen met dementie. De films zijn met 360-graden-camera’s opgenomen waardoor je als kijker met een speciale VR-bril zelf rond kunt kijken tijdens de film. Door een verhaal letterlijk vanuit verschillende perspectieven te beleven, is het veel makkelijker om je als zorgprofessional of mantelzorger te verplaatsen in de cliënt. Leren door beleven dus. Indicia was verantwoordelijk voor de filmscripts, de animatie en de filmproductie. De prima samenwerking met Avoord, die ruimtes beschikbaar stelde en lokale acteurs bereid vond mee te spelen, resulteerde in een drietal VR-films.

Film 1: De mondharmonica

Verloren vaardigheden opnieuw aanleren; het oppakken van vroegere bezigheden of hobby’s biedt aanknopingspunten. Deze film vertelt het waargebeurde succesverhaal van een man die dankzij zijn mondharmonica helemaal opleeft. De spiegelneuronen spelen daarin een belangrijke rol. De familie van de man doet eerst voor hoe hij de mondharmonica moet bespelen, waarna hij de mondharmonica oppakt. De film laat zien hoe belangrijk het is om het gesprek aan te gaan met de familie over het verleden van een cliënt en samen op zoek te gaan naar ingangen die vaardigheden zouden kunnen stimuleren. Een proces van trial & error, waar opeens iets opdoekt kan worden dat een enorm positieve impuls geeft aan de kwaliteit van leven van een cliënt met dementie.

Film 2: Beleef sociale interactie als iemand met dementie

Als kijker geconfronteerd worden met de gevolgen van je eigen gedag. Dat is vaak een enorme eyeopener. De tweede film maakt hier gebruik van en laat zien hoe een cliënt het bezoek van haar twee zonen, die alleen maar over voetbal praten, beleeft. De film laat de kijker het verschil ervaren tussen het perspectief van de bezoeker en dat van iemand met dementie. Je ondervindt als kijker zelf, hoe een op het eerste gezicht alledaagse situatie ongewild tot verwarring leidt.

Film 3: Lastige keuzes voor zorgprofessionals

De meest voor de hand liggende keuze, is niet altijd de beste keuze voor het verlenen van goede zorg. In deze interactieve film is een cliënt ’s nachts erg onrustig en steeds met een schaar in de weer. De kijker krijgt drie keuzemogelijkheden: nietsdoen, de schaar afpakken of de cliënt naar bed begeleiden. Intuïtief zijn veel zorgverleners geneigd om de schaar af te pakken. Maar uit de film blijkt dat de cliënt in dit geval beter geholpen is door de situatie te laten zoals die is. In deze film ervaar je hoe het is om voor je gevoel een gevaarlijke keuze te maken.

Thuis in de zorgsector

Indicia voelt zicht thuis in de zorgsector. Niet voor niets zijn we sponsor van verschillende events in de zorg zoals de Verbeeten Challenge. Ook de augmented reality film die we ontwierpen voor Into D’mentia laat zien hoe innovatieve technieken in betere zorgverlening resulteert. Bij de productie van deze drie films zetten we nieuwe VR-technologie in omdat dit zorgt voor zulk een efficiënt leerproces. Leren door te beleven en op die manier de passie van zorgverleners op een goede manier benutten. Daar dragen deze films op een krachtige manier aan bij!

Resultaten:

  • Succesvolle pilot met belevingsleren die inzichten uit onderzoek efficiënt vertaalt naar geboden zorg op de werkvloer.
  • Met de inzet van 360-graden VR verplaats je je direct in een ander en zorg je ervoor dat de boodschap van films veel beter beklijft.

Gebruik (interactieve) film en animatie om jouw idee, oplossing of product onder de aandacht te brengen of toe te lichten!
Bel ons of maak een face-to-face afspraak met Indicia Digital Storytellers voor een vrijblijvend gesprek: 013 581 0666

Bent u geïnteresseerd of heeft u een vraag over Virtual Reality?