Indicia wil bijdragen aan een mooiere wereld
  • Indicia heeft in 2030 haar CO2-uitstoot met 49% gereduceerd van 77 ton in 2020 naar 31 ton in 2030.
    Indicia

Indicia groeit: efficiënter in het Spoorlaanpand

Er werken steeds meer collega’s op de Spoorlaan en de kantoorruimtes van overgenomen bedrijven zijn meteen vervallen. Daardoor maken we met zijn allen steeds efficiënter gebruik van verwarming en elektra op de Spoorlaan 348. Dat zie je terug in de daling in onze CO2-uitstoot per FTE. Indicia stootte per FTE in 2020 zo’n 1,19 ton per FTE uit. Dit daalde in 2021 naar 1,18 ton per FTW en in 2022 naar 1,01 ton per FTW. Ook daalde onze CO2 aan omzet gerelateerde uitstoot van 12,98 in 2020 naar 9,58 in 2021 en naar 6,08 in 2022.

In absolute getallen is Indicia ook minder CO2 gaan uitstoten ten opzichte van het referentiejaar 2020; we daalden van 77 ton in 2020 naar 66 ton in 2022. Het einde van de Covid-pandemie houdt ons scherp: er is meer woon-werkverkeer en we bezoeken graag onze klanten. We zien dat we met een scherper mobiliteitsbeleid onze CO2-uitstoot nog beter onder controle kunnen houden. In 2022 elektrificeerden we al onze leasewagens. In 2023 blijven we ons mobiliteitsbeleid verbeteren: Meer gebruik van de elektrische wagens, meer carpoolen en de juiste bandenspanning.

Steeds lagere uitstoot per collega

De CO2-uitstoot per collega gaat gestaag omlaag. Van 0,74 ton per medewerker in de eerste helft van 2020 naar 0,30 ton per medewerker in de eerste helft van 2023. Naast de effectiviteit van onze reductiemaatregelen, daalt de uitstoot per medewerker omdat er meer collega’s op de Spoorlaan werken. Ook positief: steeds meer collega’s rijden elektrisch, zowel zakelijk als privé. 

 

 

Minder verspilling in ons pand

In juli hebben we geïnvesteerd in op afstand bedienbaar verwarmingssysteem. Zo verwarmen we het pand van oktober tot en met maart op een zo efficiënt mogelijke manier. En verwachten we in 2024 weer een verdere reductie van onze CO2-uitstoot te realiseren.

Blijvende aandacht voor minder verspilling

Indicia is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder en dus is helder waar we voor gaan: Vermindering van de CO2-uitstoot met 49% in 2030. Dat vraagt onze continue aandacht. Binnen de muren van Indicia. Maar ook met onze partners en leveranciers. Daarom is Indicia sinds september 2021 lid van de Club van 49.

De Club van 49 houdt bedrijven scherp. Ze vraagt van de aangesloten bedrijven een pro-actieve houding om verspilling tegen te gaan. Om met leveranciers en klanten in gesprek te gaan over CO2-reductie. En om als deelnemers van de Club van 49 ervaringen uit te wisselen tijdens online bijeenkomsten.

Meehelpen woud te behouden

Naast onze eigen CO2-uitstoot verminderen, willen we de impact van Stichting Oasebos vergroten. Een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behoud van regenwoud door het opkopen van jungle in Costa Rica. Wist je dat ontbossing door het verbranden van tropisch regenwoud niet alleen heel slecht is voor de biodiversiteit? Maar ook zorgt voor 20% van de totale uitstoot van broeikasgassen?

 

Om de impact van deze stichting te vergroten, animeerden de collega’s Indicia Story Tellers een prachtige animatie. En gaat Indicia Stichting Oasebos met digitale expertise ondersteunen. Bekijk hier hoe jij de impact van Oasebos kunt vergroten.

Sinds 2021 gecertificeerd! Onze voortgang zie je hier.

2021
Rapport 1
2021
Energie beoordeling '21
2022
Rapport 2
2022
Energie beoordeling '22
2022
CO2 Certificaat '22
2023
Rapport 3
2023
Voortgangsverslag
2023
Energie beoordeling '23