Indicia wil bijdragen aan een mooiere wereld

Hoe? Dit zijn onze maatregelen

  • Indicia heeft in 2030 haar CO2-uitstoot met 49% gereduceerd van 77 ton in 2020 naar 31 ton in 2030.
    Indicia

Indicia groeit: efficiënter in het Spoorlaanpand

Er werken steeds meer collega’s op de Spoorlaan en de kantoorruimtes van overgenomen bedrijven zijn grotendeels vervallen. Zo maken we steeds efficiënter gebruik van onze kantoren op de Spoorlaan 348 en 350. En dat zie je terug in de CO2-uitstoot per fte; van 1,19 ton CO2-uitstoot per fte in 2020, naar 0,52 ton CO2-uitstoot per fte in 2023! Een resultaat waar we trots op zijn.

 

In absolute getallen stoot Indicia ook steeds minder CO2 uit. We daalden van 77 ton in 2020 naar 52,03 ton in 2023. In 2022 elektrificeerden we al onze leasewagens. En in 2023 bleven we ons mobiliteitsbeleid verbeteren: Meer gebruik van de elektrische wagens, meer carpoolen en online meeten. Gaan we met een grotere groep collega’s op pad? Dan pakken we onze nieuwe elektrische VW ID Buzz.

Wat we ook zien, is dat we door ons bedrijfssucces meer kilometers rijden naar klanten. Mooie uitdaging voor 2024: actief blijven werken aan een efficiënter mobiliteitsbeleid.

Steeds lagere uitstoot per collega

Elk half jaar presenteren we een update van onze CO2-uitstoot. Hieronder zie je de uitstootgegevens tot en met 2023. In de rapportages lees de achtergronden.

 

 

Minder verspilling in ons pand

Er werken steeds meer collega’s in het Indicia-pand. Voordeel: we maken steeds efficiënter gebruik van ons pand. Daarnaast heeft Indicia flink geïnvesteerd in maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen. Zo is er een klimaatbeheerssysteem geïnstalleerd en verwarmen we ons pand tot maximaal 20 graden in de periode oktober tot en met maart. En elke Indicia-collega heeft een warme Indicia-trui!

Club van 49 houdt ons scherp

Indicia is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder en dus is helder waar we voor gaan: Vermindering van de CO2-uitstoot met 49% in 2030. Dat vraagt onze continue aandacht. Binnen de muren van Indicia. Maar ook met onze partners en leveranciers. Daarom is Indicia sinds september 2021 lid van de Club van 49.

De Club van 49 houdt bedrijven scherp. Ze vraagt van de aangesloten bedrijven een pro-actieve houding om verspilling tegen te gaan. Om met leveranciers en klanten in gesprek te gaan over CO2-reductie. En om als deelnemers van de Club van 49 ervaringen uit te wisselen tijdens online bijeenkomsten.

Meehelpen woud te behouden

Naast onze eigen CO2-uitstoot verminderen, willen we de impact van Stichting Oasebos vergroten. Een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behoud van regenwoud door het opkopen van jungle in Costa Rica. Wist je dat ontbossing door het verbranden van tropisch regenwoud niet alleen heel slecht is voor de biodiversiteit? Maar ook zorgt voor 20% van de totale uitstoot van broeikasgassen?

 

Om de impact van deze stichting te vergroten, animeerden de collega’s Indicia Story Tellers een prachtige animatie. En ontwikkelde het videoteam van Indicia een fondsenwervingscampagne voor de Stichting Oasebos. Bekijk hier hoe jij de impact van Oasebos kunt vergroten.

Sinds 2021 gecertificeerd! Onze voortgang zie je hier.

2021
Rapport 1
2021
Energie beoordeling '21
2022
Rapport 2
2022
Energie beoordeling '22
2022
CO2 Certificaat '22
2023
Rapport 3
2023 S1
Voortgangsverslag S1 '23
2023 S1
Energie beoordeling S1 '23
2023 S2
Voortgangsverslag S2 '23
2023 S2
Energie beoordeling S2 '23
2023 Volledig
Voortgangsverslag volledig '23
2023 Volledig
Energie beoordeling volledig '23