Dashboard draagt bij aan betere uitvoering cao

In opdracht van NV Schade bouwde Iselect, een joint venture tussen Achmea en Indicia, een dashboard dat inzichten verschaft op het gebied van preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid in de branche Metaal & Techniek. Het dashboard zorgt voor nieuwe inzichten, bevordert de samenwerking tussen ketenpartners en maakt het eenvoudiger om invulling te geven aan cao-afspraken.

NV Schade is de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar voor werkgevers en werknemers in de Metaal & Techniek branche. In de cao van deze branche is opgenomen dat elke werknemer automatisch verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid met de WIA-werknemersverzekering van NV Schade. De verzekeringen van NV Schade zorgen voor een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast adviseert en begeleidt NV Schade werknemers en werkgevers bij het re-integratietrajecten.

Zo lang mogelijk gezond

De WIA-verzekering van NV Schade maakt deel uit van een uitgebreid stelsel van regelingen en verzekeringen op het gebied van preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid. Bij dit zogenaamde ‘construct’ zijn allerlei partijen betrokken, variërend van zorgverzekeraars, verzuimverzekeraars, co-assuradeurs en tussenpersonen tot dienstverleners zoals arbodiensten en coaches. Samen streven deze ketenpartners ernaar om werknemers in de sector zo lang mogelijk zo gezond mogelijk te houden. De ketenpartners willen hiervoor optimaal samen werken en elkaar waar mogelijk aanvullen. Hiervoor is het van belang dat ze over allerlei gegevens van elkaar kunnen beschikken. Het probleem is echter dat de ketenpartners privacygevoelige informatie over hun klanten – denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens en medische informatie – niet met elkaar met elkaar mogen delen.

Online dashboard; actuele, relevante informatie top beveiligd

Iselect ontwikkelde een krachtige oplossing voor deze uitdaging in de vorm van een online dashboard. In deze oplossing kwam Iselect’s technische kennis op het gebied van dashboarding en connectivity helemaal tot zijn recht. Daarnaast, en zo mogelijk nog belangrijker, speelde ook Iselect’s diepgaande ervaring binnen het cao-speelveld een belangrijke rol.

Het dashboard draait volledig in de cloud. Het goed beveiligde systeem is gekoppeld met de bedrijfssystemen van de ketenpartners. Achter de schermen haalt het systeem voortdurend gegevens op uit die databronnen. Vervolgens wordt die verzamelde data bewerkt, geanalyseerd en volledig geanonimiseerd weergegeven. Iedere gebruiker ziet alleen de informatie die hij nodig heeft voor zijn taak binnen het construct. Verzekeraars bijvoorbeeld, hebben toegang tot andere gegevens dan tussenpersonen. Omdat de dashboards gevuld worden met informatie die rechtstreeks uit bronsystemen wordt gehaald, is de data altijd up-to-date.

Verhelderende inzichten in doelgroepen & trends

Het dashboard biedt de diverse ketenpartners praktische en verhelderende inzichten. Alle plannen en afspraken die gemaakt zijn voor de keten, kan Iselect met de dashboards visualiseren, waardoor de voortgang en hun effectiviteit goed te volgen is. Het systeem kan bijvoorbeeld op bedrijfsniveau inzichtelijk maken in hoeverre werknemers de weg vinden naar de verzekeringen en diensten die binnen het construct aangeboden worden. Ook wordt zichtbaar hoeveel mensen er binnen een bedrijf al verzekerd zijn en welke bedrijven nog aandacht behoeven. Opdrachtgever NV Schade gebruikt de dashboards bovendien om allerlei trends zichtbaar te maken, bijvoorbeeld op het gebied van langdurig verzuim.

De voordelen Iselect’s dashboard zijn legio. De tijdwinst die het systeem oplevert, is bijna niet te becijferen nu de ketenpartners geen energie meer hoeven te stoppen in het periodiek vergaren, bewerken en visualiseren van data. Daar komt nog bij dat de combinatie van gegevens maakt dat de ketenpartners nu veel efficiënter samen kunnen werken waardoor ze écht in staat zijn om op een goede manier invulling te geven aan de gemaakte cao-afspraken.

Resultaten:

  • Direct inzicht in preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid door dashboards met heldere visualisaties.
  • Privacy gewaarborgd want de gegevens blijven altijd bij de bron.
  • Alleen relevante informatie: uniek dashboard voor iedere gebruiker.
  • Minimalisatie van fouten en efficiënter werken door het automatisch ophalen van data.
  • Betere samenwerking tussen ketenpartners en voldoen aan cao-afspraken.

Behoefte aan betere managementinformatie en kennisuitwisseling binnen jouw bedrijf of tussen verschillende organisaties? Praat eens vrijblijvend met ons over manieren waarop we jouw organisatie kunnen ondersteunen.