Opslagplatform voor de eigen organisatie

Als ontwikkelaar van data.overheid.nl heeft Indicia het initiatief genomen voor een decentraal register. Beide platforms maken daarbij gebruik van dezelfde technologie en standaarden. Door dit gebruik van standaarden wordt het ineens mogelijk om data die is opgeslagen in applicatie A voor doel B, ook te gebruiken in applicatie C voor doel D. Zo wordt hergebruik van data binnen de eigen organisatie ineens heel eenvoudig. Het is mogelijk het decentrale register (beperkt) open te stellen voor samenwerkingspartners en zo een gezamenlijk register te bouwen. Op die manier geeft u echt handen en voeten aan samenwerking op regionaal niveau.

Uw portal is voorbereid op aansluiting met data.overheid.nl

Er zijn al enkele gemeenten actief bezig met het onderwerp Open (en soms ook Big) Data. Veel gemeenten zijn zich nog aan het oriënteren op dit onderwerp. Hoe mooi is het als u een stap vooruit kunt maken. En nog beter: als die stap meteen al is voorbereid op het publiceren van data via het landelijk open data portal.

Nieuwe aanpak

Met alle veranderingen die gemeenten dienen te realiseren is de focus niet altijd op de data gericht. Toch dienen er veel inspanningen te worden verricht om te zorgen dat de regels met betrekking tot bijvoorbeeld informatiebeveiliging worden ingevoerd. Daarnaast is één van de gevolgen van de voortschrijdende digitalisering dat alle gegevens moeten worden voorzien van metadata. Als voorbereiding op verwerking in e-depots bij de regionale historische archieven dienen diezelfde gegevens van een dataclassificatie te worden voorzien (wanneer ze bijvoorbeeld mogen of moeten worden vernietigd). Tenslotte is de wet Hergebruik van Overheidsinformatie juli 2015 ingevoerd. Deels ter vervanging van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Welke van uw gegevens gaat u openbaar maken en wanneer bent u van plan dat te gaan doen?

Onze aanpak

Over onze aanpak en ons productportfolio kunnen we een heleboel meer vertellen, maar dat doen we liever in een goed gesprek. Wij zijn namelijk net zo nieuwsgierig naar u als u hopelijk naar ons. Als u belangstelling heeft neem dan gerust contact op.

Drie vliegen in één klap

Deze drie onderwerpen (informatiebeveiliging, e-depots en Open Data) kunnen integraal worden aangepakt. U bespaart een hoop werk met de aanleg van één eigen data-register. Dat register is ontwikkeld door de vier partijen die hieronder vermeld staan. Wij kunnen u begeleiden om het register bij u of bij een vertrouwde partij te installeren. Onder onze begeleiding kunt u op korte termijn aan de slag om de diverse disciplines binnen uw eigen organisatie dit register te laten vullen. Doet u dat in één keer goed slaat u drie vliegen in één klap.

Ontzorgen

Ingewikkeld? Nee, wij kunnen u ontzorgen. We voeren voor u een data-scan uit. Helpen u met de invoering van het dataregister. Verzorgen de aansluiting bij het landelijke register data.overheid.nl op het moment dat u dat wilt. Stellen u in staat om uiteindelijk met uw eigen personeel alle werkzaamheden zelf uit te voeren.

Vragen

Weet u wel welke gegevens uw eigen organisatie bewerkt en beheert? Kunt u desgevraagd aangeven wie de broneigenaar is van elke gegevensset? Wanneer bent u van plan uw gegevens als open data beschikbaar te stellen? Levert u datasets al aan iemand? Het zijn vaak lastige vragen, met lang niet altijd een eenduidig antwoord.

Onze visie op uw (open) data

  • Zorg voor inzicht in uw eigen gegevens.
  • Eén informatieregister, uw e-depot en uw (open) data aanpak.
  • Door integratie voorkomen van dubbel werk.
  • Eenvoudige aansluiting op het landelijke portal data.overheid.nl
  • Maatschappelijke meerwaarde door hergebruik van open data.
  • Voldoet aan wettelijke kaders en gangbare standaarden.