Data analyse was nog nooit zo eenvoudig en visueel

Waar organisaties voor het uitvoeren van complexe data analyse specialisten moeten inschakelen, maakt de Big Data Analyse Tool het het mogelijk dat niet-statistici grote hoeveelheden gegevens gaan analyseren. Data analyseren was namelijk nog nooit zo instinctief. Op basis van de gepatenteerde algoritmen van onze Big Data analyse tool maakt je zelf een reis door data. Onderbuik gevoelens uit de business kun je zo eenvoudig verifiëren met harde data.

Kansen signaleren en trends ontdekken

De big data analyse tool is ook erg geschikt voor het spontaan ontdekken van regelmatigheden in data. Dat komt door de unieke visuele eigenschappen van deze tool; de visualisaties tonen samenhangen en clusters in de data op 3 dimensionele wijze, zonder dat jezelf wiskundige formules invoert. Professionals met analytische vaardigheden kunnen daarmee trends signaleren en toekomstscenario’s schetsen. Zo verenigt de Big Data Analyse Tool de kracht van twee werelden: de statistiek en de inhoudelijke kennis van business owners.

De unieke eigenschappen van de Big Data analyse tool:

  • Data-analyse toegankelijk voor business owners zoals hr-managers, supply managers, marketing managers;
  • Grote databestanden doorzoeken, analyseren en visualiseren;
  • Via algoritmes identificeren van clusters en in kaart brengen van toekomstscenario’s.