In vijf stappen naar een website die beter gebruikt wordt

Bij Indicia vinden we dat de gebruiker centraal moet staan bij alles wat je maakt, alles wat je bedenkt en alles wat je doet. Zeker bij het ontwerpen en bouwen van websites. Daarom hebben wij hiervoor een praktische methode ontwikkeld. Een methode die de gebruiker volledig centraal stelt. Onze 5D-aanpak bestaat uit vijf stappen die we samen met onze klanten doorlopen: Discover, Design, Define, Develop en Deliver.

Discover

In deze fase gaan we op zoek naar een aantal typen gebruikers. Wie zijn de mensen die de site gaan gebruiken? Wat drijft ze? Wat zoeken ze? Wat verwachten ze? Hoe navigeren ze straks door de site? We gaan hierbij uit van vier karakteristieke persoonlijkheden en hun voorkeuren; de competitieve, de humanistische, de methodische en de spontane bezoeker. Als we de persona’s tot leven hebben gebracht, werken we samen met onze opdrachtgever voor elk persona een klantreis uit. Deze klantreizen helpen bij het nadenken over de verschillende manier waarop content aangeboden moet worden om ieder type bezoeker optimaal te bedienen.

Design

Aan de hand van alle input uit de eerste fase, gaan onze ontwerpers en user experience designers aan de slag. We beginnen niet met mooie plaatjes, maar ontwikkelen wireframes die schematisch aangeven hoe de nieuwe site opgebouwd is. Het wireframe vormt het skelet van de nieuwe website. Als die basis op orde is, gaan we de schematische ontwerpen omzetten naar een echt ontwerp.

In deze fase bouwen we ook een prototype. Dit prototype laten we gebruiken door een testgroep bestaande uit projectleden, klanten, gebruikers en collega’s. De data uit deze tests gebruiken we vervolgens om de ontwerpen nog verder te optimaliseren. Deze op feiten en onderzoek gebaseerde manier van ontwikkelen zorgt dat je straks een site hebt die helemaal past bij de wensen van de gebruiker.

Define

Nu helder is wat de gebruikers nodig hebben en hoe de site eruit komt te zien, kunnen we gaan bepalen wat er precies gemaakt moet te worden. In deze fase bepalen we in nauwe samenwerking met de klant welke functionaliteiten de website krijgt. Welke functionaliteiten zijn een absolute must? Wat is nice to have? Aan het einde van deze fase hebben we samen precies gedefinieerd wat er de komende tijd allemaal moet gebeuren.

Develop

Tijdens de ontwikkelfase gaan onze developers aan de slag met het bouwen van de site. Net als in voorgaande fases, werken we volgens de scrum-methodiek. In korte sprints van twee weken werken we alle ontwerpen en ideeën verder uit. Je ziet voortdurend waar onze mensen aan werken, wat er af is en wat er nog moet gebeuren. Bijkomend voordeel is dat er tijdens de sprints ruimte is voor voortschrijdend inzicht. Voorafgaand aan iedere sprint bepalen we samen welke onderdelen prioriteit hebben en wat er de komende twee weken gemaakt moet worden. Aan het einde van iedere sprint leveren we nieuwe pagina’s en functionaliteiten op. Je ziet de site geleidelijk groeien en kunt nieuwe onderdelen direct gebruiken of testen.

Deliver

In deze fase brengen we de site gecontroleerd live. In een sprint van 1 week gaan we het ontwikkelde platform onderwerpen aan diverse testen en checklists om te controleren of alles goed functioneert. Staan alle seinen op groen? Dan gaat de site live en kunt u vanaf dag één rendement boeken met een site die optimaal afgestemd is op jouw doelgroep.

Alleen Discover en Design? Dat kan ook!

Wil je de expertise van Indicia inzetten om te bepalen hoe jouw nieuwe site optimaal aan kan sluiten bij de wensen van jouw doelgroep? Dan kun je er ook voor kiezen om alleen de onderdelen Discover en/of Design af te nemen. Dit light-traject is ideaal voor bedrijven die de kennis, ervaring en aanpak van Indicia willen combineren met de mogelijkheden van hun eigen developers of vaste ontwikkelpartners.