Into D’mentia: met virtual en augmented reality ervaren hoe het voelt om met dementie te moeten leven.

Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren blijven stijgen, voornamelijk doordat de groep ouderen steeds groter wordt. Helaas ziet het er niet naar uit dat binnen korte termijn een medicijn beschikbaar komt voor deze ziekte. Het enige dat de situatie voor patiënten kan verzachten, is goede zorg en begrip voor hun situatie. De Tilburgse zorgorganisatie De Wever ging daarom op zoek naar een manier om mantelzorgers en zorgverleners te trainen. Indicia Value Architects was betrokken bij het proces, van idee-generatie tot realisatie. En met succes. De inzet van de simulatie-cabine heeft erin geresulteerd dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en het verloop bij zorgverleners is gedaald.

Een nieuwe aanpak voor het verlenen van zorg aan mensen met dementie en ‘belevingsleren’ centraal stellen. Dat had De Wever voor ogen toen ze contact opnamen met ons. Antwoorden op vragen als: “Hoe kunnen we patiënten een zo goed mogelijke kwaliteit van leven geven? En hoe verminder je de zorglast?” bleken te liggen bij het krijgen van meer inzicht in het ziektebeeld. Dat groeit door mantelzorgers en professionele zorgverleners zelf te laten ervaren hoe het voelt om met dementie te moeten leven. Want door beter te begrijpen hoe mensen met dementie zich voelen, kunnen zorgverleners er beter voor hen zijn.

Idee-generatie en prototyping door een multidisciplinair team

INDICIA Value Architects ontwikkelde een film over het dagelijkse leven van een dementiepatiënt. Deze film stond als inspiratiebron aan de basis van een innovatieworkshop, waarin we gezamenlijk ideeën voor mogelijke methodes verzamelden en evolueerden. En vervolgens deze ideeën uitwerkten in prototypes van leerbelevenissen. We betrokken diverse designers, medewerkers van verschillende zorginstellingen en kennispartners bij het proces, zoals Tilburg University en het VUmc Alzheimercentrum. Samen kwamen we uiteindelijk tot het idee van een simulatie-cabine.

Overtuigt door de kracht van het resultaat is door alle partners besloten om het project ook te introduceren in de Nederlandse en internationale markt. Indicia Value Architect ontwikkelde hiervoor het businessmodel. Het project is als stichting Into D’mentia uitgerold en de cabine reist continue het land door. En dat bleef niet onopgemerkt. Minister Bussemaker haalde het project bij de opening van de internationale manifestatie “What design can do” aan als het voorbeeld van Nederlandse innovatiekracht in de zorg.

Into D’Mentia is hét voorbeeld van ontwerpen waarbij ideeën vertaald worden naar direct bruikbare toepassingen voor mensen (Jet Bussemaker (Minister van OC&W).

De cabine

De innovatieve simulatietraining vindt voor het grootste deel plaats in een cabine, letterlijk een oude zeecontainer. Deze cabine is ingericht als huiskamer van een patiënt met dementie. Met een speakervest aan hoor je de innerlijke stem van deze patiënt. En er wordt gebruik gemaakt van sensoren, gemanipuleerde apparatuur, een multimediatafel en hologrammen die personen en herinneringen weergeven. Op deze manier ervaren cursisten écht hoe iemand met dementie bepaalde situaties beleeft en wat hij denkt. Voor de meeste deelnemers is dat een intense en confronterende ervaring. Daarom vindt er altijd een nagesprek plaats.

Nieuwe inzichten resulteren in betere zorgaanpak

Uit evaluaties blijkt dat het effect van de cabine de verwachtingen overtreft. Het project heeft nationaal en internationaal veel waardering en prijzen gekregen. Mantelzorgers en zorgprofessionals die de simulatie hebben doorlopen, hebben meer begrip voor dementiepatiënten. Daardoor kunnen zij patiënten veel beter helpen. Daarnaast verlaagt de training de zorglast van zorgverleners. Patiënten met dementie kunnen soms gefrustreerd, agressief of verward reageren. Een beter begrip van wat het is om met dementie te moeten leven, helpt zorgverleners om daar op een goede manier mee om te gaan. Het verloop van zorgprofessionals in de ouderenzorg is daardoor teruggedrongen. En ook zijn er aanzienlijke kostenbesparingen bereikt doordat dementerenden langer thuis kunnen wonen en zorgverleners langer in hun functie blijven.

Highlights:

  • Een innovatief idee binnen de zorg, door de inzet van de nieuwste technieken
  • Betere zorg voor voor mensen met dementie
  • Lagere zorglast voor mantelzorgers en professionele zorgverleners
  • Minder verloop bij professionals die met patiënten met dementie werken
  • Lagere zorgkosten

Rol van INDICIA Value Architects

De rol die we mochten spelen bij dit project, is ons op het lijf geschreven. We hebben het proces van idee-generatie tot eindproduct opgezet en begeleid. Daarbij hebben we steeds gestuurd op een oplossing die écht waarde genereert voor de doelgroep, en die structureel een bijdrage levert aan de bestaande processen. Bij de realisatie van de simulatie-cabine hebben we de juiste partijen bij het project betrokken. We zijn medeoprichter van de stichting Into D’mentia. Helemaal in lijn met ons DNA van adviseur en entrepreneur.

INDICIA Value Architects heeft veel ervaring met innovatieve projecten in de zorg. We hebben verstand van de inhoud, weten processen snel te doorgronden en hanteren bewezen technieken voor idee-generatie. Interesse? Neem contact met ons op.