Business Portaal voor medewerkers van Afvalzorg.

Aanleiding

Afvalzorg houdt zich bezig met afvalverwerking. Zover mogelijk bewerken en hergebruiken zij afvalstromen. Wanneer hergebruik geen optie is, zorgt Afvalzorg voor het veilig en verantwoord storten van afval. Daarnaast voert Afvalzorg nazorgactiviteiten en monitoring uit op verontreinigde locaties. Zo willen zij laten zien dat met stortlocaties mooie landschappen gemaakt kunnen worden met een nuttige maatschappelijke functie. Er leven in Beheer en Nazorg wensen om de automatisering te professionaliseren en meer eenheid te brengen in toepassing van automatiseringsmiddelen. De automatiseringsinitiatieven waren verouderd en niet via internet toegankelijk. Om de invoer van data, de controle en verwerking hierop alsmede de rapportage en project administratie te beheren is er een Nieuw Automatiseringssysteem NAS ontworpen.

Oplossing

Het nieuwe automatiseringssysteem (NAS) centraliseert en moderniseert huidige applicaties in een nieuwe applicatie met als doel de efficiëntie en gebruikersgemak voor de medewerkers te vergroten alsmede voorbereid te zijn op (strategische) veranderingen. Met NAS is er één loket voor alle gebruikers die nu gebruik maken van de bestaande applicaties binnen Afvalzorg. Daarnaast biedt NAS de mogelijkheid om door te ontwikkelen en wordt er gebruik gemaakt van moderne technologie. De applicatie is flexibel ingericht waardoor er goed ingespeeld kan worden op veranderingen.

INDICIA case Afvalzorg