Verbeter uw bedrijfsresultaten met Performance Management!

Medewerkers zijn het meest waardevolle onderdeel van een organisatie en cruciaal om de organisatie goed te laten functioneren. Goede aansturing is dus van grootste belang, maar dat kan alleen wanneer u de prestaties goed kunt meten. En dat is precies waar het mis gaat bij veel organisaties. Managers hebben veel moeite met het geven van zinvolle feedback. Medewerkers zien geen verband tussen hun beoordeling enerzijds en hun beloningen, carrièrekansen of begeleiding die ze krijgen anderzijds.

Tegelijkertijd is het voor de organisatie vaak niet zichtbaar waar de goede mensen zitten of juist de mensen die meer coaching nodig hebben.

Motiveer en begeleid uw beste medewerkers

Als u niet weet wie uw beste mensen zijn, hoe kunt u dan zekerstellen dat ze voor de langere termijn behouden worden voor uw organisatie en zodanig gemotiveerd en begeleid worden dat ze de top van uw bedrijf gaan halen?

Dit is precies wat wij voor u kunnen oplossen, want met de talent en performance management oplossingen kunt u de beoordelingscyclus definitief transformeren. Wat van oudsher een omslachtig en tijdsintensief proces is, wordt een proces dat u grip geeft op de prestaties van uw medewerkers op een objectief, individueel en gedetailleerd niveau. Daarmee wordt u in staat gesteld om te besluiten wie van uw medewerkers u wilt behouden, belonen, en gericht wilt gaan ontwikkelen.

Wat u hiermee bereikt is dat medewerkers begrip krijgen voor uw belonings- en beoordelingsstructuur. Ze worden gemotiveerd en uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven, waarmee ultiem uw organisatie naar een hoger niveau wordt getild.

Talent en performance oplossingen

Wij begrijpen dat een IT oplossing op zich niet uw organisatie verandert, maar het is wel een belangrijke en onmisbare stap in het totale transitie proces. Een ingericht systeem helpt immers om de dialoog tussen manager en medewerker te starten en op niveau te laten verlopen. Weten wat er speelt, geeft managers de mogelijkheid om inhoudelijke en waardevolle coaching te geven aan hun medewerkers.

Gecombineerd met een dashboard, dat door haar eenvoud met één blik antwoord geeft op de grote lijnen, maar ook door kan klikken tot het laagste detailniveau, levert dit een organisatie op die werkelijk grip heeft op haar belangrijkste onderdeel: haar medewerkers.