HR Instrumenten Performance management

Beoordelen, misschien wel het moeilijkste onderdeel van managen. Het Performance Management Instrument (PMI) ondersteunt managers en medewerkers met een duidelijke methodiek van functioneren/beoordelen en bijbehorende workflow en metrics. De dialoog met de medewerker wordt professioneler en leidt tot meer focus op prestaties en ontwikkelafspraken.

Wereld van Talent

Deze leer- en werkomgeving is de manier om aan integrale vaardigheden te werken. Aan de hand van een landkaartconcept navigeer je van thema naar thema en treft je allerlei instrumenten ter ondersteuning van bijvoorbeeld het geven van feedback, je werk als praktijkbegeleider of het invullen van een persoonlijk ontwikkelplan.

KennisQuiz

De KennisQuiz dient twee doelen. Aan de ene kant kunnen medewerkers op een speelse, interactieve manier hun kennisniveau op specifieke kennisgebieden van de organisatie toetsen. Daarnaast geeft de Kennisquiz het management inzicht in de (verschillen in) kennisniveaus van medewerkers en afdelingen op de bevraagde gebieden.

Transfer Alert

Trainers en coaches kunnen goed aangeven waar het verbeterpotentieel van de deelnemers ligt. Het is belangrijk dat er per deelnemer aandachtspunten worden geformuleerd voor ontwikkeling en dat deze worden geagendeerd in opdrachten en herinneringsopdrachten, ofwel in alerts. Sommige alerts zijn voor iedereen hetzelfde, andere zijn uniek. Het TransferAlert systeem zorgt dat de alert geautomatiseerd wordt verstuurd.

Loopbaanscan

Dit instrument bevat verschillende oefeningen, die de medewerker bij persoonlijke ontwikkeling ondersteunen en helpen zichzelf in kaart te brengen om zo bewuster loopbaankeuzes te kunnen maken. Daarbij staan 3 vragen centraal: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik?

360 graden feedforward

Met het 360° instrument krijgt de medewerker op een gestructureerde manier inzicht in diens ambities. Dat levert een waardevolle reflectie op over wat in de toekomst sterkere en zwakkere competenties kunnen zijn. De medewerker toetst de eigen inzichten aan die van anderen, waarbij van de respondenten suggesties en nieuwe ideeën voor ontwikkeling verkregen worden.

Potentieel onderzoek

De ene mens is de andere niet. Door te doen waar je goed in bent, ben je van maximaal toegevoegde waarde. leder mens is talentvol, maar zal het wel moeten doen met de talenten die hij of zij bezit. Daarom is het van het grootste belang ze zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Dit onderzoek laat je op een bondige wijze onderzoeken over welke persoonlijke (duurzame en veranderbare) eigenschappen je beschikt.

Teamwork

Hetzelfde tenue maakt nog geen team. Als speler maak je deel uit van een prestatiegericht team. De manager ondersteunt als coach zijn spelers om het maximale uit zichzelf te halen. Samen zijn ze verantwoordelijk om de gezamenlijke doelstellingen te behalen. Hoe ziet dat voor jouw team eruit? Complementaire kwaliteiten worden zichtbaar en bestuurbaar, wat leidt tot effectief en efficiënt werken.