Efficiënt gegevens uitwisselen met EDI-toepassingen

EDI staat voor Electronic Data Interchange, of anders gezegd: onderlinge uitwisseling van gegevens tussen computers, bijvoorbeeld tussen verschillende bedrijven of met particulieren. Het betreft vaak bedrijfsdocumenten zoals orders, facturen en bevestigingen, waarbij een EDI-koppeling zorgt voor een snelle digitale afhandeling van zaken, zonder dat organisaties verzeild raken in papieren rompslomp. Indicia maakt gestructureerde informatie-uitwisseling mogelijk dankzij EDI toepassingen en is marktleider op dit gebied in de fashionindustrie.

Indicia & EDI toepassingen

Indicia is marktleider op het gebied van EDI toepassingen in de fashionindustrie. FasionUnited Indicia helpt bij het tot stand brengen van goede ketensamenwerking. Maar liefst 85% van de Nederlandse fashionindustrie werkt via koppelingen ontwikkeld door FashionUnited Indicia. Wij kunnen u als retailer of brandowner voorzien van services, tools en advies om connectivity tot stand te brengen in vele varianten en methoden. Dit alles met het doel om u soepel en efficiënt te laten samenwerken met uw partners.

EDI voor fashionindustrie

Intensieve samenwerking tussen leveranciers en retailers in de fashionbranche is een noodzaak. Ketensamenwerking is hier een bekend fenomeen en wordt ondersteund door EDI oplossingen. Zonder koppelingen is efficiënte ketensamenwerking niet mogelijk. Sturen op cijfers en ketensamenwerking is van groot belang en het delen van informatie is onontbeerlijk. Het gaat hierbij om data-uitwisseling in minimaal twee richtingen, bijvoorbeeld:

  • Van brandowner naar retailer: productinformatie, orderbevestigingen, pakbonnen & facturen
  • Van retailer naar brandowner: doorverkoopcijfers, voorraadgegevens & nabestellingen

Verschillende partijen werken met verschillende ERP systemen, die niet dezelfde ‘taal’ spreken. Dankzij EDI worden berichten omgezet in een standaardtaal en doorgestuurd. De toepassingen stimuleren samenwerking binnen ketens, wat leidt tot het behalen van een hoger rendement voor alle partijen binnen de keten.

Voordelen

  • Snellere omloopsnelheid van bedrijfsprocessen
  • Dankzij automatisering worden minder fouten gemaakt
  • Minder afhankelijk van planning van andere partijen
  • Actuele inzage in verkoop- en voorraadontwikkelingen
  • Verbeterde operationele efficiëntie en relatie met partners