Connectivity technologie voor al uw systemen

Intern of met business partners efficiënter samenwerken? Connectivity is hierbij een sleutelbegrip. Indicia koppelt alle typen applicaties en systemen van diverse organisaties, uit verschillende branches, met mapping software aan elkaar. Dit kan het verbinden van salarisadministraties aan cao-voorwaarden of pensioenfondsen betekenen, maar ook het koppelen van diverse soorten voorraadsystemen van leveranciers en retailers. Door het relevant en businesswise koppelen van systemen, dalen administratieve handelingen en reduceert u de kans op fouten. Waardevol neveneffect is dat u meer inzicht ontwikkelt in uw afzetmarkt, hetgeen kansen biedt voor nieuwe business- en verdienmodellen.

Soorten koppelingen

Indicia heeft alle kennis in huis om 1-op-1 koppelingen te maken, maar ook om alle systemen met elkaar te verbinden met behulp van middleware.

1-op-1 koppeling
Connectivity kan zich op diverse manieren uiten en organisaties hebben behoefte aan verschillende soorten koppelingen. De reguliere 1-op-1 koppeling verbindt twee databronnen met elkaar, zoals een website met een backofficesysteem of een mobiele applicatie voor medewerkers met de salarisadministratie, zodat de medewerker op een telefoon de salarisgegevens kan inzien. Dankzij deze koppelingen kan efficiënt gewerkt worden, waarbij het proces minder foutgevoelig is.

Middleware
Een andere vorm van connectivity is het inzetten van middleware. Middleware is systeemsoftware die zorgt voor koppeling tussen diverse informatiesystemen en staat als het ware tussen deze systemen in. De verschillende systemen kunnen de middleware vervolgens gebruiken om gegevens uit te wisselen, waarbij de middleware zorgt voor een standaard taal. Connectivity wordt hierbij dus gebruikt als tussenstop binnen een groter netwerk van systemen.

Veel gebruikte koppelingen

Indicia weet alle typen systemen te koppelen aan elk CMS. Om een beeld te schetsen van wat wij zoal met elkaar verbinden een overzicht van veel gebruikte koppelingen: