Connect & Build

In de Ideate & Innovate fase pakken we jouw vraagstuk breed aan. Zo komen we tot een innovatief idee dat het niveau van een losstaande oplossing ver overstijgt. Vervolgens pakken we door. Want bij Indicia combineren denken én doen. Verbinden én bouwen. We hebben alle expertise in huis om ideeën from scratch tot leven te brengen. En er de maximale waarde uit te halen.

De juiste partijen samenbrengen

Processen, producten en services worden steeds complexer. Niemand kan het meer alleen. Dat maakt samenwerken belangrijker dan ooit. Want als partijen elkaar weten te vinden, delen zij (specialistische) kennis en creëren ze iets dat veel groter is dan de som van afzonderlijke delen. Indicia Value Architects brengt mensen en disciplines samen. We selecteren de juiste partners. Partners die bij kunnen dragen aan het ontwerpen en realiseren van de oplossing.

Snel bouwen, meteen verbeteren

We bouwen zo snel mogelijk een prototype of een Proof of Concept van het idee. Door een product of dienst te ervaren – zelfs als het nog maar een eerste mock-up is – krijgen je er direct gevoel bij. Het geeft ons de mogelijkheid om snel feedback te verzamelen. Die feedback helpt ons weer om het oorspronkelijke ontwerp te verbeteren.

Hierbij putten we uit alle expertises die binnen Indicia aanwezig zijn. Websitebouwers en app-ontwikkelaars, 3D-experts en social media-kenners. Virtual Reality-pioniers en animatie-specialisten. Connectivity-specialisten en portal-bouwers. Met al deze kennis in huis, kunnen we elk idee direct omzetten in actie. Zo geven we vaart aan innovatie.

Een oplossing met maximale impact

In het proces van idee tot realisatie is het essentieel dat het eindproduct onderdeel gaat uitmaken van een organisatie. Dat het wordt opgenomen in de processen en bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. Alleen dán ontstaat er maximale waarde en duurzame impact. Daarom helpen wij organisaties om hun innovatieve idee te gieten in een waardepropositie en een onderscheidend plan. Hoe past het binnen de organisatiedoelstellingen? Wat is de toegevoegde waarde van de uiteindelijke oplossing? Welke klantgroepen wil je bedienen?
Samen bouwen we de business case, richten we processen (opnieuw) in en formuleren we de go-to-market strategie. We gebruiken daarvoor onder meer bewezen succesvolle technieken voor value mapping en business modelling.

Helicopterview en structuur

Innovatieprocessen en ontwikkeltrajecten zijn gebaat bij planning en coördinatie. Indicia Value Architects neemt die coördinerende rol op zich. We zijn vertrouwd met beproefde technieken voor projectmanagement zoals PRINCE2, Scrum en Six Sigma. We behouden te allen tijde het overzicht.

Hoe sluiten we deze fase af?

Aan het einde van deze fase ligt er een concreet product of dienst. Maar dat is niet alles. We hebben met elkaar ook een compleet businessplan opgesteld. En we hebben bepaald met wie en onder welke voorwaarden jij jouw product of dienst gaat realiseren. Alle randvoorwaarden om jouw product of dienst te succesvol te lanceren zijn aanwezig. Met dit plan in de hand kun je met een veilig en zeker gevoel de markt op.