Verschillende technologieën zorgen voor uw complete portal

Het geïntegreerd, interactief en gepersonaliseerd aanbieden van informatie, faciliteiten en tools via een op web gebaseerd portaal biedt kansen voor diverse doelgroepen. Indicia ontwikkelt portalen waarmee medewerkers, klanten en patiënten op zo’n manier van informatie zijn voorzien, dat ze bijdragen aan bedrijfsdoelstellingen zoals effectiever en efficiënter werken, klantloyaliteit en medicijntrouw.

Het ontsluiten van informatie uit alle soorten systemen (CRM, HR, management, voorraden, Microsoft) faciliteert medewerkers bij urenregistratie, agendavoering en online werken. Ook draagt de integratie van HR-tools in een medewerkersportaal bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

De portals van Indicia zijn in te delen in verschillende categorieën en kunnen diverse technologieën bevatten:

Customer portals

Customer portals (of klantportalen) stimuleren klanttrouw en merkloyaliteit, verlagen de operationele kosten die uw organisatie heeft bij het onderhouden van klantcontacten en maakt gerichter communiceren mogelijk.

Zorgportals

Een zorgportal ontsluit de gewenste informatie uit verschillende bronsystemen, zodat deze gepersonaliseerd en op een overzichtelijke manier voor patiënten en medewerkers toegankelijk wordt, bijvoorbeeld informatie over behandelingen, afspraken, behandelend arts en lotgenoten.

E-commerce portals

Een portal waarbij de focus ligt op zowel online marketing en loyaliteit als de levering en de logistiek van goederen die daarmee gepaard gaan. Techniek, bezoekers, betalingen en logistiek, allemaal beheerd vanuit één portaal.

HR portals

Middels HR portals kunnen uw medewerkers op eigen initiatief aan hun ontwikkeling werken met toepassingen als loopbaanscans en feedbacktools en worden zij actief betrokken bij de bedrijfsvoering. Krijg inzicht en controle over HR binnen uw organisatie en haal het maximale uit uw werkgevers.