Portals en Big Data niet weg te denken uit digitale wereld!

Het geïntegreerd, interactief en gepersonaliseerd aanbieden van informatie, faciliteiten en tools via een op web gebaseerd portaal biedt kansen voor diverse doelgroepen: Indicia ontwikkelt portalen waarmee medewerkers, klanten en patiënten op zo’n manier van informatie zijn voorzien, dat ze bijdragen aan bedrijfsdoelstellingen zoals effectiever en efficiënter werken, klantloyaliteit en medicijntrouw.

Het ontsluiten van informatie uit alle soorten systemen (CRM, HR, management, voorraden, Microsoft) faciliteert medewerkers bij zaken als urenregistratie, agendavoering en online werken in groepen en individueel. De integratie van HR tools in het portaal draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Klantportalen stimuleren klanttrouw en merkloyaliteit, verlagen de operationele kosten die een organisatie heeft bij het onderhouden van klantcontacten en maakt gerichter communiceren via push berichten en de koppeling van geografische positie aan informatie-uitwisseling mogelijk. Ook in de zorgsector bieden portalen grote kansen. Het door Indicia ontwikkelde patiëntenportaal MijnMedicijncoach ontving de KNMP innovatieprijs doordat het medicijntrouw enorm verbetert.

De experts van Indicia geven maatwerk advies over de wijze waarop een portaal bijdraagt aan uw bedrijfsdoelen, verzorgen de projectbegeleiding en de technische inrichting.